• White Facebook Icon

ul. Erazma Jerzmanowskiego 37

30-836 Kraków

TEL: 600-887-338

© 2017 Kasia i Gabrysia ;)

REKRUTACJA

Rekrutacja

Prowadzimy jeszcze nabór!

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Są to dzieci:
​​

  • z zaburzeniami emocjonalnymi znacznie utrudniającymi funkcjonowanie dziecka w szkole,  

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (zaburzeniami przetwarzania słuchowego),

  • z niepełnosprawnością intelektualną,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Rekrutacja odbywa się według następującej procedury:

1.     Spotkanie informacyjne – prezentacja szkoły, programu nauczania.

2.     Spotkanie indywidualne z rodzicami. Pogłębiony wywiad.

3.     Zgłoszenie dziecka, konsultacja ze specjalistami.

4.     Wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły.

5.     Podpisanie umowy pomiędzy szkołą a rodzicami.

 

Zgłoszenie dziecka można dokonać:

1. Telefonicznie, pod nr 660-765-117

2. Poprzez e-mail: szkola.ukladanka@gmail.com

3. Osobiście: ul. E. Jerzmanowskiego 37, Kraków

 

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam do kontaktu z nami.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now